1 1 1 1 1 65%/5 (4 Votes)

english

 STVARV update TVARVC client dependant, STVARVC is updating TVARVC on the client 000 (so do not use it !). Advice: always use STVARV

 

french

STVARV met à jour TVARVC sur le mandant en-cours, STVARVC  met à jour TVARVC sur le mandant 000. Conseil : toujours utiliser STVARV.